teoretyczna wydajność

Następujący wzór umożliwia obliczenie teoretycznej wydajności farby proszkowej w m²/kg:

Grubość warstwy farby w mikrometrach (µm) pomnożona przez gęstość (ciężar właściwy) = ilość niezbędnej farby w g/m².

Przykład: chcemy obliczyć teoretyczną wydajność farby o gęstości 1,65 i grubości powłoki wynoszącej 80µm.

80 x 1,65 = 132 g/m²

Wartość ta w m²/kg wynosi 1000 : 132 = 7,57 m²/kg (wydajność teoretyczna)

Należy zwrócić uwagę, że powyższy wynik jest czysto teoretyczny, zakładamy bowiem stałą grubość nakładanej warstwy, możliwą przy zerowych stratach materiału w urządzeniu i kabinie lakierniczej, co w rzeczywistości jest nieosiągalne.

 

Skontaktuj się
z nami

Siedziba firmy:

ul. Piłsudskiego 93g

10-449 Olsztyn, Polska

Tel. +48 89 537 51 52

Zakład produkcyjny:

Nowa Wieś Mała 32

11-040 Dobre Miasto, Polska

Tel. +48 89 532 44 10

formularz
kontaktowy