zalety farb proszkowych

Jedną z podstawowych zalet farb proszkowych jest to, że może być użyta natychmiast, bez dostosowania lepkości, jak jest w przypadku farb ciekłych. Ważne jest również to, że elastyczność, odporność na korozję oraz odporność na chemikalia możliwa jest do uzyskania już przy jednej powłoce.

Mimo, że cena za kilogram farby proszkowej może się czasami wydawać wyższa niż za farbę ciekłą, to końcowy koszt pomalowanego elementu jest niższy.

Oszczędności osiąga się przede wszystkim poprzez:

  • Brak obecności substancji lotnych podczas aplikacji.
  • Możliwość poddania farby proszkowej recyklingowi, co powoduje jej większą wydajność.
  • Zmniejszenie ilości odpadów do utylizacji.
  • Niższy koszt linii aplikacyjnej.
  • Łatwiejsze w porównaniu z produktami ciekłymi nakładanie farb, co pozwala na automatyzację linii aplikacyjnej.
  • Możliwość nanoszenia na powierzchnię bardzo grubych powłok przy tylko jednej warstwie farby.
  • Niepalność produktów, co pozwala na obniżenie kosztów ubezpieczenia, gdyż nie są wymagane specjalne środki  bezpieczeństwa.

Istnieją również pewne ważne zalety ekologiczne, które wynikają z faktu, że farby proszkowe nie zawierają rozpuszczalników, przez co nie emitują substancji lotnych (VOC) podczas aplikacji.

Skontaktuj się
z nami

Siedziba firmy:

ul. Piłsudskiego 93g

10-449 Olsztyn, Polska

Tel. +48 89 537 51 52

Zakład produkcyjny:

Nowa Wieś Mała 32

11-040 Dobre Miasto, Polska

Tel. +48 89 532 44 10

formularz
kontaktowy