atesty i certyfikaty

Produkty wytwarzane przez Amis Farby Proszkowe Sp. z o.o. charakteryzują się wysoką jakością zgodną z normami europejskimi. Są ekologiczne i bezpieczne. Nie zawierają w swoim składzie TGIC ani metali ciężkich. Od 2010 r. farby Amis Farby Proszkowe Sp. z o.o. systematycznie uzyskują pozytywne opinie Państwowego Zakład Higieny, potwierdzane Atestem Higienicznym.

O rzetelności spółki świadczy z kolei nieprzerwane od 2011 r. uczestnictwo w programie Rzetelna Firma.

Wysoki standard produktów i usług potwierdza także wdrożony w 2015 r. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001.

W 2017 r. firma Amis Farby Proszkowe Sp. z o.o. wprowadziła do oferty produkty antybakteryjne. Są one dostępne we wszystkich gamach farb: AMIPOL, AMIPOX i AMIKSYD. Ich właściwości potwierdziło w swoim badaniu wg ISO 22196 niezależne laboratorium. Tym samym, firma uzyskała certyfikat, poświadczający że powłoka, uzyskana dzięki aplikacji oferowanych przez Amis Farby Proszkowe Sp. z o.o. produktów antybakteryjnych, wykazuje właściwości hamowania rozwoju bakterii i grzybów na swojej powierzchni.

Chcąc spełnić oczekiwania klientów z kolejnych branż przemysłowych, w 2018 r. firma zleciła odpowiedniej jednostce notyfikowanej przeprowadzenie testu i klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010. Badana blacha stalowa pokryta farbą proszkową poliestrowo-epoksydową AMIPOX uzyskała wynik: A2-s2, d0.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu oraz konsekwentnemu stawianiu na jakość oferowanych produktów, firma Amis Farby Proszkowe Sp. z o.o. uzyskała w dn. 18.12.2018 roku aprobatę jakości QUALICOAT nr P-1565.

Ponadto, jakość produktów wytwarzanych przez Amis Farby Proszkowe Sp. z o.o. potwierdzają parametry zawarte w kartach technicznych i bezpieczeństwa.

W 2020 r. firma Amis uzyskała certyfikat zgodnośći IK CZ – 020/2020 Instytutu Kolejnictwa na farbę proszkową poliestrową AMIPOL, która spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 45545-2+A1:2015-2 Kolejnictwo-Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych- cześć 2.Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych, wg R1, R2,  R3, R6, R7 i R17 na poziomie zagrożenia HL1, HL2 i HL3 w zakresie bezpieczeństwa pożarowego materiałów dla pojazdów wg kategorii konstrukcyjnej: N (pojazdy standardowe),  A  (pojazdy tworzące część pociągu  automatycznego, na pokładzie  którego  nie ma  personelu  wyszkolonego w zakresie reagowania  na sytuacje  awaryjne),  D (pojazdy  dwupoziomowe)  i  S (wagony  sypialne i kuszetki), które znajdują się w kategorii eksploatacyjnej nr 1, 2, 3 i 4. Wyrób przeznaczony do wykonywania powłok malarskich taboru szynowego (lokomotyw, wagonów, zespołów trakcyjnych i maszyn transportowych).

                                                       

Skontaktuj się
z nami

Siedziba firmy:

ul. Piłsudskiego 93g

10-449 Olsztyn, Polska

Tel. +48 89 537 51 52

Zakład produkcyjny:

Nowa Wieś Mała 32

11-040 Dobre Miasto, Polska

Tel. +48 89 532 44 10

formularz
kontaktowy